“manlig kroppsspråk på arbetsplatsen”

Birger Ragnarson, läkare: Den som vill visa att könen (eller någn annan företeelse som jämförs) saknar skillnade har en svår uppgift framför sig eftersom det finns så många parametrar att studera. Och negativa fynd inte har något större vetenskapligt värde. Extra svårt blir det ju när tidigare erfarenheter och studier redan visat på skillnader mellan könen på en rad olika sätt. För att bevisa en skillnad räcker det ju med en bevisad skillnad så är det skillnad. Men i Sverige har ju politikerna och de som sysslar med politiskt färgad vetenskap (läs: önsketänkande) bestämt att könskillnader är sociala konstruktionern. Det är dock inte bevisat, och det tror jag beror på att det finns reella skilnader mellan könen. Små, men mycket betydelsefulla. Intressant i programmet (som jag bara såg slutet av) var att den kvinnliga programledaren var övertygad om att kön bara är sociala konstruktioner, trots kunskapen om de 6-7 som påverkade mössen…! Varför vill kvinnor så gärna att det inte finns någon skillnad mellan könen? Och varför är det fyra kvinnliga ”experter” i panelen och inte några män?

Ska du köpa ett företag? Här är en guide! by John Knutsson Funderingar inför företagsförsäljning och pension by Svante Magnusson Vad är ditt företag värt? En guide för företagsvärdering by Svante Magnusson

Att vara omtyckt handlar inte om att vara den snyggaste eller mest självsäkra personen i rummet. Istället handlar det om att bete sig och föra sig på ett positivt sätt. Här är knepen som hjälper dig att bli mer omtyckt – enligt forskningen.

Därefter delade jag in dem i par och berättade att de nu skulle få läsa texten utifrån en viss känsla och försöka gestalta den så tydligt de kunde med hjälp av gester, mimik och kroppsspråk. Som inspiration till övningen tittade vi på när skådespelaren Ernst Hugo Järegård på sitt suveräna sätt upprepar ordet postbanken med olika uttrycksformer. Se här:

E n person, vars fötter pekar inåt då vederbörande går, kan förmodas vara inåtvänd och udda. Om fötterna istället pekar utåt indikerar detta en slags benägenhet till interaktion med miljön. Då höger kroppshalva styres av den hos flertalet personer, logiska, vänstra hjärnhalvan, medan vänster hjärnhalva styres av den mer känslomässiga, högra hjärnhalvan, så kan ensidig vinkling på ena foten ge visst besked om i vilket avseende egenskapen gäller. Gång utan vinklade fötter antages allmänt visa på målmedvetenhet, enkannerligen om stegen därtill är långa och bröstkorgen hålles långt fram. Omvänt så antyder en tillbakahållen eller ihopsjunken bröstkorg passivitet. En person som går med framåtlutad kropp, liksom stirrande i backen, och med armarna utan pendling hängande utefter sidorna, men med snabba steg, är sannolikt i någon mening introvert, kanske därtill måhända en individ med ensidiga fokus och svagt socialt intresse.

– Vår framsida av kroppen är vår mest sårbara del, och vi blockerar den gärna genom att hålla armarna i kors. Är personen vänd mot dig och inte håller armarna i kors betyder det att han eller hon har ett öppet kroppsspråk och känner förtroende för dig.

Strunta i kroppsspråk och magkänsla – och fokusera i stället på vad som sägs. Så har du störst chanser att avslöja en lögnare. Det hävdar forskare i psykologi vid universitetet i brittiska Huddersfield.

vidare; begär inte att någon annan ska lösa dina problem. Till ex så när du frågar om t ex hur lång tid det tar tills hen är tbx på jobbet si eller så mkt… Då ber du att hen ska lösa ditt problem; det är ditt problem att du vill veta NÄR osv.

Uppmärksamma någon fysisk kontakt. Vidröra eller bete är ett tecken på att en man är attraherad av dig. Ett tryck på håret ur dina ögon eller touch av axeln är ledtrådar att han åtnjuter röra dig. En öppen handflata mot dig är ett tecken på att han vill komma kontakt med dig på en djupare nivå.

Definitionen av vad som är kvinnligt och manligt språk finns det inget rätt svar på. För många förs associationer till att kvinnor pratar gällt och försiktigt medan män har en mustig och kraftfull röst. Men det finns så mycket mer bakom könsvarierat språk, även kallat sexolekt.

“Till syvende og sidst handlar dock frågan om huruvida läkarvetenskapen, sjukvården och läkemedelsbolagen också fortsättningsvis kan tala sig varma för vikten av evidens, vetenskaplighet och patientens rätt till saklig och objektiv information när de samtidigt sprider osanningar med syfte att få patienter att samtycka. Lösningen är enkel: Gör om, gör rätt.”

Hur som helst, undrar jag om någon av alla ni som nu gått in i väggen (och ibland även genom den totalt) har nått tips hur man kan bromsa så man lyckas undvika att hamna i samma situation som ni nu gjort.

Män och en del kvinnor ger ibland “hundkram”, kramar och klappar med handen på ryggen. Så som vissa klappar en hund. Den kramen är i alla fall ibland lätt tolka, betyder oftast inte så mycket alls mer än ett vinkande “hej” med handen utan kroppskontakt. Men en del äldre män kramar så och är “hjärtliga” och verkligen menar att kramas. Så inte ens hundkramen är lätt tolka i alla lägen.

Verkar han glad hela tiden? Inte bara glad att höra av dig eller träffa dig, utan verkar han se positivt på livet överlag och trivas? Dels är det svårt att bli eller hållas kär när man är deprimerad, ledsen eller stressad – man har inte kraft eller koncentration nog för rosaskimrande himlastormande känslor.

E: Med tanke på att eventuella skillnader mellan könen är en ganska politisk känslig fråga m.m, hur är ”stämningen” i forskningsvärlden? Finns det en samstämmighet eller förekommer det mycket ifrågasättande av vetenskapsresultat och slutsatser?

Vad vi menar är att killar/män, i alla situationer, går rakt på sak, medan tjejer/kvinnor vill involvera den andra parten genom att ställa frågor, och vara lite försiktiga. Detta gäller självklart inte för alla, men samhällets syn på män och kvinnor har bland annat bidragit till att män och kvinnor har lärt sig att prata olika. Följen av detta blev fördjupningen av sexolekter.

U tifall den betraktade då han går håller huvudet tillbakadraget så kan han förmodas vara något rigid i sin åsiktsbildning och sitt tänkande. Ett rörligt huvud signalerar tvärtom interaktiv beredskap och verksamhet. Ett framskjutet huvud har möjligen samband med en försiktig hållning. Emellertid kan det likaledes redogöra för beskäftighet och självhävdelse. Både den framåtlutade gången och det framskjutna huvudet kan av rent fysiologiska orsaker uppträda hos äldre människor.

Uppmärksam på samtalet mellan er två. Även om vissa kvinnor är bra på att göra samtal bara för att vara artig, kan inte de falska deras romantiska känslor för dig. Om hon frågar en massa personliga frågor och visar ett genuint intresse för dina svar, betyder det att hon verkligen bryr sig om vem du är som person. Också, om hon försöker utöka konversationen, betyder det hon vill spendera mer tid med dig, som också är ett tecken på intresse.

Redan i tonåren bidrar dessa skillnader till att skapa en ojämställd skola. Medan flickorna strävar efter närhet, likhet och samförstånd både med lärare och vänner, är pojkarna inte rädda för konfrontation och olikheter. Detta blir extra tydligt i femtonårsåldern då flickor är mitt i den biologiska utvecklingen till kvinnor. I detta stadium av deras liv bejakar de sina feminina sidor mer än vanligt och låter bli att visa de maskulina. Det leder till att flickor tycker att det är jobbigt att ta ställning och motivera sitt ställningstagande, vilket är en viktig del i utbildningen. Pojkar däremot, har inga som helst problem med att ta ställning eftersom de inte på samma sätt är rädda för konfrontation. Det är till och med så att pojkarnas väg mot att nå sin könsidentitet går via ställningstagande och att hävda sig själva.

Frallan frasse. Jag menar att man ska ge det tid som i tid och vänta om ens dejt håller sig kvar trots att man lär känna varandra och börjar bli intima. Att alla dessa nämnda punkter stämmer in behöver nödvändigtvis inte betyda något, utan det kan bara vara så som den personen är mot alla den dejtar. Vissa människor kan vara jätteintensiva men sedan dra sig undan lika snabbt. Risken är bara att man drar på sig skyhöga förväntningar och blir besviken efter några veckor när personen väljer att gå ett annat håll.

Men för att “passa in” i samhället var de tvungen att ge mig en diagnos och då hamnade jag i facket för stressrelaterad utbrändhet. Jag har som sagt skrivit många dikter, anekdoter och texter om den här tiden och många har läst dem och tycker att jag ska göra något av dem. men vad?

NEJ. Jag har inte semester. Jag är fucking jävla sjukskriven. Jag är SJUK. Hemskt, ville inte erkänna det själv först, det tog mig säkert ett drygt halvår att erkänna det. Jag är SJUK. I en hemsk åkomma för ju mer jag kämpar desot värre blir den. Vissa dagar orkar jag inte ens gå upp. En del dagar går jag i morronrock hela dagen. Att ta mig ut bland folk är ett så stort projekt att jag helst bara vill vara hemma. Jag orkar inte med alla intryck, allt “kaos” ute i världen. Det du beskriver är sånt du skulle göra m du hade semester. Men jag har inte semester. Jag är sjukskriven. eftersom jag inte fungerar. Eftersom jag är SJUK.

Og jeg har levet i offerrolle hvor jeg kunne undskylde alt med at det frygtelige omsorgssvigt og den massive mobning jeg har lidt i min barndom: Forliste parforhold, ufattelige nedture, og helt umenneskeligt smertefulde nederlag.